Đến năm 2030, Vĩnh Phúc sẽ có 21 đô thị

29/10/2019

Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kèm theo Quyết định 2546, ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh.

 

Một góc đô thị Vĩnh Yên


Theo đó, mạng lưới đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 sẽ được đầu tư xây dựng, hoàn thiện bao gồm 21 đô thị. Quy mô dân số khoảng 1,5 triệu dân. Tỷ lệ dân cư đô thị đạt gần 76%. Cụ thể: Tỉnh sẽ có 1 đô thị loại I là thành phố Vĩnh Phúc thuộc tỉnh trên cơ sở hợp nhất các thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, thị xã Bình Xuyên và 1 số đô thị loại V khác, sau khi đạt được các tiêu chuẩn là đô thị loại I. Quy mô dân số dự kiến 1 triệu người.

Đầu tư, nâng cấp hoàn thiện 4 đô thị loại IV là: Đô thị Vĩnh Tường, trung tâm của vùng kinh tế phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc, quy mô dân số dự báo khoảng 210 nghìn người; Đô thị Lập Thạch, trung tâm của vùng phía Tây tỉnh Vĩnh Phúc, quy mô dân số dự báo khoảng 70 nghìn người; Đô thị Hợp Châu - Tây Thiên, trung tâm của vùng miền núi phía Bắc, đặc sắc về du lịch sinh thái, tâm linh của vùng và của cả nước; quy mô dân số dự báo khoảng 50 nghìn người; Đô thị Tam Hồng, trung tâm của tiểu vùng Yên Lạc và là thị trấn huyện lỵ dự kiến với quy mô dân số dự báo khoảng 50 nghìn người.

Các đô thị loại V, gồm có 16 thị trấn, bao gồm: Hợp Hòa, Tam Sơn, Hoa Sơn, Bàn Giản, Sơn Đông, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Hợp Lý, Hoàng Đan, Tam Đảo, Tây Thiên, Nguyệt Đức, Liên Châu, Đạo Trù và thành lập mới thị trấn Bắc Ngọc Thanh thuộc huyện Tam Đảo.

Được biết hiện nay, toàn tỉnh có 25 đô thị. Trong đó thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II giữ vai trò là trung tâm kinh tế -văn hóa, chính trị của tỉnh; thành phố Phúc Yên là đô thị loại III và đô thị thuộc huyện gồm có: 12 thị trấn, 11 xã là đô thị loại V. Quy mô dân số đô thị gần 440 nghìn người; chiếm tỷ lệ gần 40% tổng số dân.

Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, về cơ bản các đô thị ở Vĩnh Phúc phát triển còn tự phát, nhỏ bé, chủ yếu là mang chức năng trung tâm hành chính, chính trị. Các chức năng sản xuất, dịch vụ, thương mại còn chưa phát triển.

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: