Xây mới hơn 2.000 phòng học kiên cố

29/10/2019

 

Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh xây mới được 2.035 phòng học kiên cố, trong đó: Bậc mầm non xây mới 1.012 phòng học, nâng tỷ lệ kiên cố lên 89%, tăng 38% so với năm 2010; bậc tiểu học xây mới 795 phòng học, nâng tỷ lệ kiên cố lên 93%, tăng 9% so với năm 2010; bậc THCS xây mới 228 phòng học, nâng tỷ lệ kiên cố lên 96%, tăng 5% so với năm 2010.

Những năm qua, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là yêu cầu thực hiện chuẩn chất lượng cao. Giai đoạn 2010-2019, toàn tỉnh có thêm 196 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 80 trường mầm non, 20 trường tiểu học và 96 trường THCS.

Đến nay, toàn tỉnh có 100% trường mầm non, tiểu học đã đạt chuẩn,140/148 trường THCS (chiếm tỷ lệ 95%) đạt chuẩn. Đã có 111/112 xã (chiếm tỷ lệ 99%) đạt chuẩn tiêu chí trường học, tăng 87 xã so với năm 2010.

Phùng Hải

Các tin đã đưa ngày: