Hơn 125,5 tỷ đồng chi trả hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 42

18/05/2020

Mặc dù việc thực hiện rà soát, lập danh sách cho các nhóm đối tượng còn gặp nhiều khó khăn do số đối tượng được thụ hưởng lớn, đội ngũ cán bộ mỏng, nhiều xã đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhưng với nỗ lực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các địa phương, Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt chế độ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, bảo đảm 100% đối tượng đã rà soát, đủ điều kiện hưởng được hỗ trợ đầy đủ, kịp thời.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến hết ngày 12/5/2020, toàn tỉnh đã chi trả xong cho các nhóm đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hơn 125,5 tỷ đồng.

 Đối với các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện trong tháng 5/2020 và thực hiện hỗ trợ xong trước 30/6/2020.

 

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: