Hơn 1.200 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

23/11/2021

Mới đây, Sở GDĐT đã ban hành quyết định phân bổ kinh phí và thiết bị ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” cho UBND các huyện, thành phố và đầu mối Văn phòng Sở GDĐT để thực hiện hỗ trợ các em học sinh không có thiết bị học trực tuyến.

Sau 3 tuần phát động, ( từ ngày 23/9-15/10), Ban Quản lý Quỹ ủng hộ chương trình đã thu được gần 3 tỷ đồng thông qua số tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, cùng các thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến cho học sinh.

Toàn bộ kinh phí và thiết bị được ủng hộ được Sở GDĐT phân bổ và giao UBND các huyện, thành phố, Văn phòng Sở GDĐT tổ chức mua sắm, cấp thiết bị cho học sinh thuộc đơn vị quản lý đảm bảo đúng yêu cầu, đúng quy định.

Tổng số học sinh trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận thiết bị học trực tuyến kèm gói cước viễn thông là 1.248 em, gồm 100% học sinh thuộc hộ nghèo (545 em) và 95,7% học sinh thuộc hộ cận nghèo (703 em).

Huyện có số lượng học sinh hộ nghèo và cận nghèo nhiều nhất là Yên Lạc, với hơn 200 em, kinh phí được phân bổ hơn 500 triệu đồng; tiếp theo là huyện Vĩnh Tường với 123 em, kinh phí được phân bổ gần 300 triệu đồng; thấp nhất là thành phố Vĩnh Yên có 75 em, kinh phí được phân bổ 140 triệu đồng.

Theo thống kê, toàn ngành còn khoảng 30 học sinh hộ cận nghèo và hơn 2.099 học sinh thuộc đối tượng khó khăn khác chưa có thiết bị học trực tuyến. Vì vậy, ngành GDĐT tỉnh tiếp tục kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có lòng hảo tâm tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ trực tiếp thông qua các đơn vị, nhà trường để giúp học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị, phương tiện, đường truyền học trực tuyến, giúp các em không bị gián đoạn việc học tập, góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục của tỉnh.

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: