Toàn tỉnh có 400 doanh nghiệp thành lập mới

15/05/2018

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 400 doanh nghiệp được thành lập mới, với số vốn đăng ký hơn 1.600 tỷ đồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn.

Triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Hành chính công của tỉnh và địa phương, coi đây là một trong những giải pháp chủ đạo để tạo sự minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp và giảm thiểu các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, lao động, thuế, thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: