Thu hút đầu tư DDI vào các khu công nghiệp tăng

16/05/2018

Cùng với cải thiện môi trường đầu tư, thời gian qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng, các nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp quan tâm, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cả trong hàng rào và ngoài hàng rào khu công nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của các doanh nghiệp. Nhờ đó, các khu công nghiệp của Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Theo thống kê của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tháng 4/2018, các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút 8 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký 26 triệu USD và trên 16 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 13,5 triệu USD và trên 80 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, các khu công nghiệp đã thu hút 16 dự án FDI mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư 9 lượt dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 84 triệu USD, đạt 31% kế hoạch năm; 3 dự án DDI mới và 1 lượt dự án DDI tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký đạt gần 183 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017.

Để năm 2018 thu hút được 250 triệu USD vốn FDI và 2.500 tỷ đồng vốn DDI, thời gian tới, tỉnh tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; hoàn thiện các thủ tục triển khai lập đồ án điều chỉnh bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để chuyển đổi từ cụm công nghiệp Đồng Sóc lên thành khu công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường; lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô II. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo dự kiến, tháng 5/2018, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho từ 3-4 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 25-30 triệu USD; 2 dự án DDI, vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

Nguồn: Vinhphuc.vn

Các tin đã đưa ngày: