Hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng website TMĐT

11/10/2018

Thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT), cuối tháng 9 vừa qua, Sở Công thương đã ban hành Quyết định hỗ trợ xây dựng website TMĐT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo quyết định, từ nay đến cuối năm, Sở Công thương hỗ trợ 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng website TMĐT với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/doanh nghiệp và không quá 70% chi phí xây dựng website. Nguồn kinh phí hỗ trợ lấy từ ngân sách tỉnh được cấp trong kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Việc hỗ trợ xây dựng Website TMĐT góp phần giúp các doanh nghiệp có thêm công cụ kinh doanh hiệu quả trong xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm với chi phí thấp.

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: