Điểm mới trong thi sát hạch giấy phép lái xe

11/01/2019

Sẽ có 600 câu hỏi, thay vì 450 câu trong bộ đề thi sát hạch lấy giấy phép lái xe.

Đó là một trong những thay đổi sẽ được đưa vào chương trình đào tạo và thi giấy phép lái xe từ tháng 1 này.

Cụ thể, bộ đề thi mới có thêm 150 câu hỏi tình huống. Những câu hỏi tình huống và bài thi sa hình mới đều bám sát thực tế phát sinh thời gian qua. Bộ giáo trình mới tập trung vào 5 lĩnh vực cơ bản, trong đó đáng chú ý có thêm cuốn Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông.

Quá trình dạy và thi sát hạch sẽ được giám sát trực tuyến tại các trung tâm đào tạo. Thời gian học cũng được kiểm soát thông qua camera nhận diện. Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tại lái xe ô tô trên toàn quốc cũng sẽ được tăng cường trong thời gian tới, nhằm xử lý mạnh tay các cơ sở không đáp ứng tiêu chuẩn.

VTV.vn

Các tin đã đưa ngày: