Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

08/10/2019

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Luật Trẻ em, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực từng bước xây dựng môi trường, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.

Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực từ tháng 6/2017 đã đánh dấu bước chuyển trong thực hiện quyền trẻ em khi đưa ra những quy định cụ thể các quyền và bổn phận của trẻ em; các chính sách và biện pháp cơ bản về chăm sóc, giáo dục, văn hóa, thông tin, đặc biệt là về bảo vệ và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Luật cũng quy định chi tiết trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 300.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó, có trên 7.000 trẻ em nghèo, trên 4.000 trẻ dân tộc thiểu số và gần 3.500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nhằm giúp mọi trẻ em được chăm sóc, bảo vệ, giáo dục toàn diện, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện tốt Luật Trẻ em; chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động xây dựng và thực hiện nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, lồng ghép với các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện; tổ chức các diễn đàn, sân chơi bổ ích để trẻ em tham gia ý kiến.

Theo đó, tỉnh đã triển khai nhiều việc làm cụ thể như: Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non; huy động trẻ em ra lớp; tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa vui chơi giải trí, chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em; kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em… Đến nay, toàn tỉnh có 110/137 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi của tỉnh giảm còn 8,5%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 12%; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có đủ điều kiện được đi học đạt 98%; 100% trẻ em được khai sinh đúng Luật; 90% số trẻ em được phát hiện có HIV/AIDS và được chăm sóc điều trị;100% trẻ em mồ côi cả cha, mẹ, trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc, hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các ngành chức năng liên quan, công tác chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em hiệu quả chưa cao; số điểm vui chơi và việc tổ chức các hoạt động văn hoá tinh thần cho trẻ em còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; tình trạng trẻ em phải làm việc xa gia đình, trẻ bị xâm hại tình dục, bị tai nạn thương tích và vi phạm pháp luật còn xảy ra…

Để đạt mục tiêu đến hết năm 2019, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn dưới 8,4%, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật đủ điều kiện được đi học đạt 98%, 100% trẻ em được khai sinh đúng luật định, 92% số trẻ được phát hiện có HIV/AIDS được chăm sóc, điều trị; 100% trẻ em mồ côi cả cha, mẹ, trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc, hỗ trợ, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người, mọi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong đó, tập trung truyền thông giáo dục vào những vùng dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu ch­ương trình vì trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em, nhất là trẻ thuộc nhóm có nguy cơ và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em gắn với phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; khuyến khích các hoạt động chăm lo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em; tổ chức và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở; cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: