Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ (31/03/2020)

Sáng ngày 03/4/2020, đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch trên địa bàn...
 

 Hiển thị quản cáo-wpHienThiQuangCao

 
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào