Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (Tự viết);

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ;

- Bản chính Bằng tốt nghiệp THCS (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Giáo dục và Đào tạo 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Cơ quan thực hiện

Cá nhân                                                              

Lệ phí

Phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở: 2000đ/bằng tốt nghiệp

(Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bằng (bản sao)

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Không