Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin thi tuyển công chức

+ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)

+ Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung thi tuyển

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ

+ Giấy xác nhận nhân sự

+ Bản sao giấy khai sinh

+ 2 ảnh 4 x 6; 2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Theo kế hoạch

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Cá nhân                                                               

Lệ phí

Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/TH (Quyết định số 3729/2004/QĐ-UB ngày 21/10/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Quyết định hành chính

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Đơn xin thi tuyển công chức

(Thông tư 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2007/NĐ-CP)