Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1).

- Đơn đề  nghị hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần (nếu có).

- Giấy uỷ quyền của toàn bộ thân nhân của NCC có xác nhận của UBND phường.

- Giấy khai tử do UBNDcấp xã cấp.

- Bản sao huân huy chương kháng chiến (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định thời hạn

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Xác nhận hồ sơ

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Bản khai thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TBXH)