Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản chính giấy uỷ quyền

- Xuất trình chứng minh thư hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người uỷ quyền và người được uỷ quyền

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Lệ phí chứng thực: 10.000đ (Thông tư liên tịch số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản chứng thực

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Không