Tên thủ tục
Thủ tục: Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần  (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định..

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (Theo mẫu)

- Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền (bản sao);

- Biên bản giao đất;

- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ;

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất ;

- Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu)

- Biên lai nộp tiền sử dụng đất, biên lai lệ phí trước bạ(bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND huyện, thành, thị xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã 
Kết quả của việc thực hiện TTHC

+ Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (Thông tư số: 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính).

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm