Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân.
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định..

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất (Theo mẫu);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc);

- Hợp đồng thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất (đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, thị trấn nơi có thửa đất);

- Sổ hộ khẩu + chứng minh nhân dân (có chứng thực)

- Giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).

   b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

Trả hồ sơ trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên Môi trường

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài nguyên Môi trường.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất (Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005).

- Hợp đồng thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất  (Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 13/6/2006)

Phí, lệ phí

- 60.000đồng/1 hồ sơ (Thông tư liên tịch số 03/2007/ TTLT/BTC-BTP 10/1/2007)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Xác nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm