Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký (02) bản (theo mẫu)

- Văn bản uỷ quyền (nếu có);

- Hợp đồng  về việc thay  đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký (01) bản;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn yêu cầu  đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký (02) bản. Mẫu số: 03/ĐKTC

(Thông tư số:  05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005)

Phí, lệ phí

Lệ phí đăng ký: 40.000 đồng/trường hợp

(Thông tư liên tịch số: 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm