Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSDĐ, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần  (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định..

Bước 4: Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất (Theo mẫu);

- Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định.

- Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất;

- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSD đất (nếu có)

- Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định)

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên môi trường hoặc Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất UBND cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhân quyền sử đất (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007)

- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất; Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005)

Phí, lệ phí

- 20.000 đồng/01 GCN đối với hộ gia đình, cá nhân  thuộc phường nội thành, thị

- 10.000đồng/01 GCN đối với hộ gia đình, cá nhân không thuộc phường nội thành, thị

(Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm