Tên thủ tục
Thủ tục: Chứng thực văn bản khai nhận di sản
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu quy định)

- Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;

- Giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế;

- Giấy chứng tử của người để lại di sản;

- Giấy cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật.

- Các giấy tờ xác minh và giấy tờ liên quan khác (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

35 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân.

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tư pháp

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Phí, lệ phí

- Lệ phí chứng thực: 50.000đ (Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Lời chứng thực văn bản khai nhận di sản

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm