Lịch công tác lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố

Tuần trước Tuần thứ 27 năm 2022
(Từ ngày: 27/06/2022 - Đến ngày: 03/07/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 27/06/2022
07h - 17hLàm việc theo chương trìnhHĐND thành phốThường trực HĐND
Thứ ba 28/06/2022
07h - 17hLàm việc theo chương trìnhHĐND thành phốThường trực HĐND
Thứ tư 29/06/2022
07h - 17hLàm việc theo chương trìnhHĐND thành phốThường trực HĐND
Thứ năm 30/06/2022
07h30 - 17hDự kỳ họp giữa năm HĐND thành phốHội trường Đa năngChủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND
Thứ sáu 01/07/2022
07h - 17hDự kỳ họp giữa năm HĐND thành phốHội trường Đa năngChủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND
Thứ bảy 02/07/2022
Chủ nhật 03/07/2022