Đường giao thông Thanh Vân - Quán Tiên - Đường vòng tránh Vĩnh Yên (Đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên)

26/12/2017

Địa điểm đầu tư: Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Hoàn thiện hệ thống giao thông trong hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc được duyệt, đáp ứng tiêu chí đô thị loại II về hạ tầng giao thông hướng dến đô thị lõi quy hoạch xây dựng thành phố Vĩnh Phúc

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000 tỷ đồng

Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA

Tiến độ dự kiến: 3 - 5 năm

Đơn vị đầu mối: Sở Giao thông vận tải

 

 

Các tin đã đưa ngày: