Nạo vét hồ Đầm Vạc

22/02/2019

1. Địa điểm đầu tư: Thành phố Vĩnh Yên;

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến:

- Hoàn thiện quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định huớng đến năm 2030; tạo cảnh quan môi trường nước và bảo vệ cảnh quan sinh thái hồ chứa nước Đầm Vạc phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ; tạo không gian điều hòa nguồn nước, góp phần giải quyết tỉnh trạng ngập úng trong phạm vi quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc vào mùa mưa và tình trạng ô nhiễm môi trường từ nước thải, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; lấy đất đắp nên các dự án đô thị trong khu vực;

- Quy mô nghiên cứu: 103ha (trong đó trừ phạm vi nghiên cứu của các dự án khác đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã có chủ trương giao nhà đầu tư thực hiện).

3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 238 tỷ đồng;

4. Nguồn vốn: Vốn nhà đầu tư tự bỏ kinh phí;

5. Hình thức đầu tư dự kiến: Xã hội hóa đầu tư;

6. Tiến độ dự kiến: 2019-2020;

7. Đơn vị cung cấp thông tin liên quan đến dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vĩnh Yên, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các tin đã đưa ngày: