Mua sắm, lắp đặt phòng bộ môn Tin cho các trường Tiểu học trong tỉnh

01/09/2021

Hình thức thông báo

 

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210874575 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210114919

Tên KHLCNT

Mua sắm thiết bị phòng Tin học cho các trường Tiểu học, THCS; thiết bị phòng học lý thuyết cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Mua sắm, lắp đặt phòng bộ môn Tin cho các trường Tiểu học trong tỉnh

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Mua sắm thiết bị phòng Tin học cho các trường Tiểu học, THCS; thiết bị phòng học lý thuyết cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

140 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

27/08/2021 17:32

Đến ngày

20/09/2021 09:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

150 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

20/09/2021 09:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

52.923.168.000 VND (Năm mươi hai tỷ chín trăm hai mươi ba triệu một trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

1.500.000.000 VND (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: