Cải tạo, chỉnh trang đường Phạm Văn Đồng, Hà Huy Tập, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên

18/09/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190946853   -   00 Thời điểm đăng tải  19/09/2019 15:03
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Gói thầu xây lắp + thiết bị
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cải tạo, chỉnh trang đường Phạm Văn Đồng, Hà Huy Tập, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên
 Nguồn vốn Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh, bổ sung) và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
 Bên mời thầu Z009016 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 Số hiệu KHLCNT 20190902254
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 24/09/2019 - 15:30 Đến ngày  14/10/2019 - 15:30
 Địa điểm Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên. Số 09, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh yên
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 14/10/2019 - 15:45
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 650.000.000 VND (Sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 450 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Thi công xây lắp+lắp đặt thiết bị công trình

Nguồn: thongtindauthau.com.vn