Duy tu, sửa chữa đường Lê Ngọc Hân, Nguyễn Khang và tuyến nhánh, phường Đồng Tâm

28/08/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190880473   -   00 Thời điểm đăng tải  30/08/2019 09:55
 Số hiệu KHLCNT 20190815855
 Tên KHLCNT Duy tu, sửa chữa đường Lê Ngọc Hân, Nguyễn khang và tuyến nhánh, phường Đồng Tâm
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z016355 - phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Yên
 Chủ đầu tư Phòng QLĐT thành phố Vĩnh Yên. Địa chỉ: Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Duy tu, sửa chữa
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Duy tu, sửa chữa đường Lê Ngọc Hân, Nguyễn khang và tuyến nhánh, phường Đồng Tâm
 Chi tiết nguồn vốn ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/08/2019 - 09:55 Đến ngày  09/09/2019 - 10:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 09/09/2019 - 10:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 1.879.959.000 VND (Một tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu chín trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
Ban ve.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn