Chỉnh trang phát triển hệ thống cây xanh tuyến đường Mê Linh, thành phố Vĩnh Yên (đoạn từ vườn hoa Dốc Láp đến ngã 5 nhà thi đấu tỉnh)

27/09/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20190964671   -   00 Thời điểm đăng tải  26/09/2019 15:09
 Lĩnh vực   Phi tư vấn
 Gói thầu Chỉnh trang phát triển hệ thống cây xanh tuyến đường Mê Linh, thành phố Vĩnh Yên (đoạn từ vườn hoa Dốc Láp đến ngã 5 nhà thi đấu tỉnh)
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị 3 năm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn từ 01/4/2018 đến 31/12/2020
 Nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Bên mời thầu Z009016 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 Số hiệu KHLCNT 20190949646
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 01/10/2019 - 15:30 Đến ngày  11/10/2019 - 15:30
 Địa điểm Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên; Địa chỉ: Số 9 đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 11/10/2019 - 15:45
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 110.000.000 VND (Một trăm mười triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Chỉnh trang phát triển hệ thống cây xanh tuyến đường Mê Linh thành phố Vĩnh Yên (đoạn từ Vườn hoa Dốc Láp đến ngã 5 nhà thi đấu tỉnh)

Nguồn: thongtindauthau.com.vn