Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

14/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20191133987   -   00 Thời điểm đăng tải  12/11/2019 21:11
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Nguồn vốn Vốn NSNN (đề nghị Sở Tài chính xem xét, bố trí nguồn vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 08/7/2019)
 Bên mời thầu Z057397 - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20191133960
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 16/11/2019 - 08:00 Đến ngày  06/12/2019 - 08:00
 Địa điểm Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc - địa chỉ: Số 2, Đường Lý Thái Tổ, Phường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; điện thoại: (0211).3862584
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 06/12/2019 - 08:30
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu + Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) để lựa chọn Nhà đầu tư. + Đánh giá các hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất).

Nguồn: thongtindauthau.com.vn