Cải tạo nhà Cải cách hành chính và khuôn viên UBND xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

24/12/2019
 Số TBMT 20191255929   -   00 Thời điểm đăng tải  20/12/2019 13:20
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Xây lắp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cải tạo nhà Cải cách hành chính và khuôn viên UBND xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên
 Nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác do Chủ đầu tư huy động
 Bên mời thầu Z037067 - Ủy ban nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20191251164
 Tên KHLCNT Cải tạo nhà Cải cách hành chính và khuôn viên UBND xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 25/12/2019 - 14:00 Đến ngày  04/01/2020 - 14:00
 Địa điểm UBND xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 04/01/2020 - 14:15
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Sân vườn, tường rào; cải tạo nhà 1 cửa; mở rộng nhà 1 cửa; cổng ra vào; nhà vệ sinh; nhà kho; nhà ăn công an.

Nguồn: thongtindauthau.com.vn