Cải tạo nhà làm việc 3 tầng khối đoàn thể Thành ủy Vĩnh Yên

23/04/2020

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200444738   -   01 Thời điểm đăng tải  21/04/2020 11:05
 Số hiệu KHLCNT 20200440880
 Tên KHLCNT Cải tạo nhà làm việc 3 tầng khối đoàn thể Thành ủy Vĩnh Yên
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z091540 - Văn phòng Thành ủy Vĩnh Yên
 Tên gói thầu Gói thầu xây lắp
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Cải tạo nhà làm việc 3 tầng khối đoàn thể Thành ủy Vĩnh Yên
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 20/04/2020 - 07:48 Đến ngày  27/04/2020 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: