Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Dự án hợp phần 5 đầu tư xây dựng công trình phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực phía Nam Đầm Vạc, thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II

01/07/2020

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200637758   -   00 Thời điểm đăng tải  29/06/2020 16:57
 Số hiệu KHLCNT 20191013850
 Tên KHLCNT Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hợp phần 5 Phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực phía Nam Đầm Vạc, thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Z035375 - Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc
 Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, số 38– Đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc E-mail: vpmo@vinhphuc.gov.vn Điện thoại: 02113. 860.868
 Tên gói thầu VY-CS09: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Dự án hợp phần 5 đầu tư xây dựng công trình Phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực phía Nam Đầm Vạc, thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 Chi tiết nguồn vốn Chi đầu tư phát triển từ vốn NSNN tỉnh
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 09 Tháng
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/06/2020 - 16:57 Đến ngày  20/07/2020 - 14:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 20/07/2020 - 14:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 5.334.772.786 VND (Năm tỷ ba trăm ba mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi sáu đồng chẵn)
 Điểm đánh giá   
 Hồ sơ mời thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn