Tư vấn giám sát thi công xây lắp đường nối từ đường tỉnh 305 đến QL.2 tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

09/07/2020

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200720797   -   00 Thời điểm đăng tải  08/07/2020 13:34
 Số hiệu KHLCNT 20200139668
 Tên KHLCNT Đường nối từ đường tỉnh 305 đến QL.2 tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Z009016 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên
 Chủ đầu tư Ban QLDA ĐT và XD thành phố Vĩnh Yên Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đường nối từ đường tỉnh 305 đến QL.2 tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên
 Chi tiết nguồn vốn ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 540 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 08/07/2020 - 13:34 Đến ngày  28/07/2020 - 14:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 28/07/2020 - 14:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 1.239.571.000 VND (Một tỷ hai trăm ba mươi chín triệu năm trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn)
 Điểm đánh giá   
 Hồ sơ mời thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn