Bảo hiểm công trình Dự án Cầu Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên

15/07/2020

THÔNG TIN CHUNG

Số TBMT 20200730531   -   00 Thời điểm đăng tải  13/07/2020 17:05
Số hiệu KHLCNT 20190901164
Tên KHLCNT Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Đầm Vạc,thành phố Vĩnh Yên, sử dụng vốn vay Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID)
Lĩnh vực  Phi tư vấn
Bên mời thầu Z035375 - Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc
Tên gói thầu OP-NCSC01: Bảo hiểm công trình
Phân loại Dự án đầu tư phát triển
Tên dự án Dự án Cầu Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên
Chi tiết nguồn vốn Vốn NSNN tỉnh và vốn vay OFID
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 27 Tháng
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 13/07/2020 - 17:05 Đến ngày  22/07/2020 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
Thời điểm đóng/mở thầu 22/07/2020 - 09:00
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu 1.779.347.000 VND (Một tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
Số tiền bảo đảm dự thầu 25.000.000 VND (Hai mươi năm triệu đồng chẵn)
Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
OP-NCS01 - Ho so moi thau.pdf
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn