Cải tạo nâng cấp các tuyến giao thông trục chính làng tấm, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên

25/03/2021

Số TBMT

 

20210353332   -   00

Thời điểm đăng tải

23/03/2021 14:20

 Số hiệu KHLCNT

20210352983

 Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nâng cấp các tuyến giao thông trục chính làng tấm, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z037067 - Ủy ban nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 Chủ đầu tư

UBND xã Định Trung, Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3861671

 Tên gói thầu

Xây lắp

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Cải tạo nâng cấp các tuyến giao thông trục chính làng tấm, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 Chi tiết nguồn vốn

Nguồn vốn ngân sách xã (từ nguồn đấu giá QSDĐ) và các nguồn vốn hợp pháp khác do chủ đầu tư huy động

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

240 Ngày

THAM GIA DỰ THẦU

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

23/03/2021 - 14:20

Đến ngày 

02/04/2021 - 15:00

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

MỞ THẦU

 Thời điểm đóng/mở thầu

02/04/2021 - 15:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

5.030.254.000 VND (Năm tỷ ba mươi triệu hai trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn)

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

 Số tiền bảo đảm dự thầu

75.000.000 VND (Bảy mươi năm triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hồ sơ mời thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng


Nguồn:thongtindauthau.com.vn
Các tin đã đưa ngày: