Mua sắm thiết bị nội thất, sách giáo khoa, sách tham khảo triển khai thí điểm mô hình thư viện thân thiện, hiện đại cho trường THPT Hai Bà Trưng và THPT Nguyễn Thái Học.

24/05/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210518367 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210423621

Tên KHLCNT

Mua sắm thiết bị nội thất, Sách giáo khoa, sách tham khảo triển khai thí điểm mô hình thư viện thân thiện, hiện đại cho trường THPT Hai Bà Trưng và THPT Nguyễn Thái Học.

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Mua sắm thiết bị nội thất, sách giáo khoa, sách tham khảo.

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Mua sắm thiết bị nội thất, Sách giáo khoa, sách tham khảo triển khai thí điểm mô hình thư viện thân thiện, hiện đại cho trường THPT Hai Bà Trưng và THPT Nguyễn Thái Học.

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

10/05/2021 10:43

Đến ngày

25/05/2021 10:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

25/05/2021 10:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

893.384.000 VND (Tám trăm chín mươi ba triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

13.000.000 VND (Mười ba triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: