Mua dịch vụ bảo hành hệ thống điều hòa chính xác tại Trung tâm Hạ tầng thông tin

27/05/2021

Hình thức thông báo

 

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210563725 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210474677

Tên KHLCNT

Mua dịch vụ bảo hành hệ thống điều hòa chính xác tại Trung tâm Hạ tầng thông tin

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Bên mời thầu

Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Mua dịch vụ bảo hành hệ thống điều hòa chính xác tại Trung tâm Hạ tầng thông tin

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Mua dịch vụ bảo hành hệ thống điều hòa chính xác tại Trung tâm Hạ tầng thông tin

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước năm 2021

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

25/05/2021 10:35

Đến ngày

01/06/2021 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

40 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

01/06/2021 14:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

414.058.000 VND (Bốn trăm mười bốn triệu năm mươi tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Nguồn: thongtindauthau.com.vn