Gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, sửa chữa nhà điều hành, nhà lớp học bộ môn 8 phòng, sân vườn và nhà xe giáo viên Trường THPT Vĩnh Yên

30/06/2021

Hình thức thông báo

 

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210681291 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210660863

Tên KHLCNT

Gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, sửa chữa nhà điều hành, nhà lớp học bộ môn 8 phòng, sân vườn và nhà xe giáo viên Trường THPT Vĩnh Yên

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Tư vấn lập báo cáo KTKT

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, sửa chữa nhà điều hành, nhà lớp học bộ môn 8 phòng, sân vườn và nhà xe giáo viên Trường THPT Vĩnh Yên

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

30 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

25/06/2021 11:08

Đến ngày

16/07/2021 11:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

180 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

16/07/2021 11:30

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

165.000.000 VND (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

 

Hình thức bảo đảm dự thầu

 

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Chương IV: Biểu mẫu dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Tệp tin khác:

E-HSMT THPT Vinh Yen.docx http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: