Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường thuộc thôn Vẽn và thôn Gia Viễn, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

16/07/2021

Hình thức thông báo

 

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210730554 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210730541

Tên KHLCNT

Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường thuộc thôn Vẽn và thôn Gia Viễn, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ủy ban nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

NSNN

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

210 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

10/07/2021 18:16

Đến ngày

21/07/2021 08:15

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

21/07/2021 08:15

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

4.099.544.000 VND (Bốn tỷ chín mươi chín triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

61.000.000 VND (Sáu mươi mốt triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Hồ sơ thiết kế http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Nguồn: thongtindauthau.com.vn