Cải tạo đường giao thông và rãnh thoát nước làng Nọi, xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên

29/07/2021

Hình thức thông báo

 

Thay đổi

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210763828 - 01

Số hiệu KHLCNT

20210763822

Tên KHLCNT

Cải tạo đường giao thông và rãnh thoát nước làng Nọi, xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ủy ban nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

NSNN

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

210 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

21/07/2021 22:25

Đến ngày

01/08/2021 09:15

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

01/08/2021 09:15

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

6.368.789.000 VND (Sáu tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

95.000.000 VND (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Nguồn: thongtindauthau.com.vn