Tư vấn lập Đề án xây dựng đô thị Vĩnh Phúc theo định hướng văn minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

10/08/2021
   

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210809663 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210760302

Tên KHLCNT

Tư vấn lập Đề án xây dựng đô thị Vĩnh Phúc theo định hướng văn minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Tư vấn lập Đề án xây dựng đô thị Vĩnh Phúc theo định hướng văn minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Lập Đề án xây dựng đô thị Vĩnh Phúc theo định hướng văn minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn dự toán giao đầu năm cho Sở Xây dựng ở sự nghiệp kinh tế

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

150 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

05/08/2021 17:51

Đến ngày

29/08/2021 09:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

180 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

29/08/2021 09:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.474.261.000 VND (Một tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

 

Hình thức bảo đảm dự thầu

 

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: