Xây lắp + Đảm bảo giao thông

10/08/2021

Hình thức thông báo

 

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210776689 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210767452

Tên KHLCNT

307

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ban quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn địa phương, Sở giao thông vận tải Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp + Đảm bảo giao thông

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh và nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2021 (kinh phí bảo trì đường bộ)

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

120 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

06/08/2021 16:36

Đến ngày

16/08/2021 16:45

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

16/08/2021 16:45

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

8.089.864.000 VND (Tám tỷ tám mươi chín triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: