Các doanh nghiệp trong KCN giải quyết việc làm cho khoảng 94 nghìn lao động

30/03/2021

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các KCN trên địa bàn tỉnh hiện có 316 dự án đang hoạt động SXKD, trong đó có 272 dự án FDI và 44 dự án DDI, chiếm 83% tổng số dự án đầu tư.

 

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam giải quyết việc làm ổn định cho hơn 900 lao động.


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, với kinh nghiệm và sự nỗ lực trong phòng, chống dịch của chính quyền tỉnh; sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp, với phương châm không để dịch Covid-19 xuất hiện tại Vĩnh Phúc và kiên định thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, khôi phục và duy trì hoạt động SXKD; tiếp tục gia tăng sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 94 nghìn lao động, trong đó có hơn 74 nghìn lao động địa phương.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu kinh tế của khối doanh nghiệp FDI đều tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ.

Doanh thu ước đạt 1.685 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước hơn 901 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020; thu hút và tạo việc làm cho hơn 90 nghìn lao động (gần 72 nghìn lao động là người Vĩnh Phúc, chiếm 79% tổng số lao động), tăng 684 người so với thời điểm 31/12/2020.

Các doanh nghiệp DDI do nguồn lực và thị trường hạn chế nên các chỉ tiêu kinh tế đều giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu ước đạt 2.611 tỷ đồng, bằng 89% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 6,7 tỷ đồng, bằng 36 % so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 56 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ; thu hút và tạo việc làm cho 3.872 lao động, trong đó 2.518 lao động là người Vĩnh Phúc.

Trước những tác động tiêu cực từ dịch Covid - 19, tỉnh đã và đang chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ tìm kiếm nguồn nguyên liệu; lao động; triển khai các gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét hỗ trợ lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ; giãn nộp một số loại thuế, phí, lệ phí…

Qua đó, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phục hồi, duy trì ổn định SXKD, đảm bảo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước.

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: