Hơn 66,6 tỷ đồng hỗ trợ chi phí cho người đi lao động đi xuất khẩu

09/07/2021

Thực hiện Nghị quyết số 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, 5 năm qua, Sở LĐ-TB&XH đã tiếp nhận hơn 6.300 bộ hồ sơ đủ điều kiện chi trả hỗ trợ chi phí cho lao động đi xuất khẩu, với số tiền hơn 66,6 tỷ đồng.

Ngân hàng CSXH tỉnh, đơn vị được tỉnh ủy thác nguồn vốn đã thực hiện cho 1.165 hộ vay đi xuất khẩu lao động, với số tiền hơn 80,7 tỷ đồng (trong đó, 22 hộ thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, 21 hộ thuộc diện hộ nghèo, 27 hộ thuộc diện dân tộc thiểu số, 1.095 hộ thuộc đối tượng khác).

Toàn tỉnh có hơn 8.800 lao động đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó thị trường Nhật Bản hơn 4.530 lao động, chiếm hơn 51,4% tổng số lao động xuất cảnh; Đài loan gần 1.730 lao động, chiếm 19,6% tổng số lao động xuất cảnh; Hàn Quốc 427 lao động, chiếm hơn 4,8% tổng số lao động xuất cảnh; còn lại là các thị trường khác và lao động đi thực tập kỹ thuật dưới 90 ngày.

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: