Infographic: 6 nhóm lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

28/09/2021

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, 6 nhóm đối tượng người lao động được hỗ trợ bằng tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với các mức từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người.

Nguồn:chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: