Đảm bảo môi trường trong các khu công nghiệp

05/03/2020

Vĩnh Phúc hiện có 19 khu công nghiệp (KCN) đã và đang trong quá trình đi vào hoạt động, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp SXKD trong nhiều lĩnh vực đến đầu tư. Để phát triển bền vững, từ chủ trương thu hút đầu tư và sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, công tác bảo vệ môi trường trong các KCN mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế, song đã từng bước được khắc phục, chất lượng môi trường KCN không ngừng được cải thiện, sẵn sàng là “bến đỗ” tin cậy của nhiều nhà đầu tư trong tương lai.

 

Cán bộ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường lấy mẫu nước thải tại Công ty TNHH Shindoh Vina, Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên). Ảnh: Trường Khanh


Thực tế cho thấy, những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn lao động, đầu tư công nghệ, đổi mới cách tiếp cận thị trường, trong hầu hết các hội nghị, hội thảo với mục đích xúc tiến đầu tư của tỉnh, yếu tố môi trường luôn là vấn đề nóng được đại diện các doanh nghiệp đặt lên bàn nghị sự.

Như vậy, để đạt được thỏa thuận đầu tư, nhất là các dự án lớn, việc đảm bảo môi trường trong các KCN luôn phải bám sát thực tế và thuyết phục bằng những kế hoạch cụ thể để “ghi điểm” trong mắt nhà đầu tư.

Ngược lại, các nhà đầu tư khi đến Vĩnh Phúc cũng phải đảm bảo đánh giá tác động môi trường ở mức cho phép, bởi quan điểm của tỉnh rất rõ ràng: “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”, không ít doanh nghiệp đã bị từ chối dứt khoát, trong đó có cả những doanh nghiệp đầu tư với quy mô lên tới hàng trăm triệu USD.

Trong hàng loạt dự án đầu tư vào lĩnh vực môi trường trong các KCN, việc kiểm soát nguồn thải được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là đối với các cơ sở có phát sinh chất thải lớn.

Theo thống kê, 100% các KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hiện đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế khoảng 18.800m3/ngày đêm. Các KCN cũng thành lập bộ phận chuyên trách bảo vệ môi trường, có trách nhiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát chặt chẽ hoạt động xả thải của doanh nghiệp.

Bên cạnh lực lượng kiểm soát nội tại, Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng phối hợp thường xuyên với đoàn liên ngành của tỉnh trong việc thực hiện kiểm tra quy định về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, kịp thời xử lý nghiêm những vi phạm. Qua kiểm tra, nhiều doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường đã bị nhắc nhở; không ít đơn vị bị xử phạt hành chính, buộc khắc phục hậu quả theo quy định.

Trong năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 29 dự án, trong đó có 1 dự án tại KCN Khai Quang, 18 dự án tại KCN Bình Xuyên, 4 dự án tại KCN Bình Xuyên II và 6 dự án tại KCN Bá Thiện II; thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, kiểm soát các nguồn thải đối với 62 doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN; tham mưu UBND tỉnh trong việc lấy ý kiến thẩm định Dự án Cải tạo cảnh quan và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác cũ KCN Khai Quang (Vĩnh Yên); tham gia vào Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Tái chế phế liệu kim loại, phi kim loại, chất thải công nghiệp” tại KCN Bình Xuyên và báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh cho 66 dự án khác...

Tiếp thu phản ánh của một số doanh nghiệp về việc thường xuyên bị kiểm tra trùng lặp về công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh cũng đã trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý các KCN và các ngành chức năng, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, nâng cao chất lượng giám sát, thẩm định, nhằm giảm bớt tần suất kiểm tra, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên hiện nay, do các KCN trên địa bàn tỉnh tập trung nhiều loại hình sản xuất với quy mô lớn, phát sinh lượng chất thải rắn, nước thải công nghiệp và khí thải quá mức cho phép, dẫn đến công tác quản lý môi trường thường xuyên quá tải. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý trong lĩnh vực quản lý môi trường vẫn tồn tại một số điểm chồng chéo, dẫn đến việc phân cấp, phân quyền kiểm soát quản lý và thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường gặp khó khăn.

Để đảm bảo chất lượng môi trường trong các KCN thời gian tới, tránh chồng chéo trong cùng một lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường, UBND tỉnh cần có cơ chế phân cấp, giao nhiệm vụ trực tiếp, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị chuyên môn. Tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ các cấp làm công tác quản lý nhà nước về môi trường, các lãnh đạo doanh nghiệp và cá nhân liên quan về quy trình, thủ tục, trách nhiệm thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho mỗi cá nhân, tổ chức, đặc biệt trong vấn đề đồng thuận ủng hộ công tác GPMB, bố trí địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; không phê duyệt, cấp phép xây dựng các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm.

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: