Phường Tích Sơn: Tập trung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

31/03/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ các giải pháp và tin tưởng vào ý thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động, đồng hành của nhân dân, phường Tích Sơn tập trung các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Phường Tích Sơn hiện có 2.996 hộ với trên 10.000 nhân khẩu. Hiện nay, UBND phường đã tổ chức ký cam kết đến 100% các hộ gia đình và 70 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường. UBND phường đã thành lập các đội phòng chống dịch tại các khu dân cư; thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra, rà soát đến các khách sạn cơ sở lưu trú cũng như toàn bộ các hộ gia đình có người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài khi về nước để kịp thời thực hiện việc giám sát, cách ly các đối tượng theo quy định. Cùng với đó, tích cực thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng dịch; chỉ đạo các trường tiếp tục đảm bảo các điều kiện, tạo môi trường phòng dịch an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học tập.

 

Đoàn viên thanh niên Tích Sơn vệ sinh môi trường phòng, chống dịch

 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ các giải pháp của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chủ động ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

T/h: Thu Hương

Các tin đã đưa ngày: