Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải khu vực nông thôn đạt 80%

04/12/2020

Thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn, giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, cải tạo hơn 1.100 km cống, rãnh thoát nước thải trong toàn tỉnh; đầu tư 16 công trình xử lý nước thải sinh hoạt phân tán cho các cụm, tuyến dân cư; hỗ trợ xây dựng hơn 55 nghìn hầm biogas; đầu tư xây dựng 35 lò đốt rác thải sinh hoạt quy mô cấp xã....

Đặc biệt, năm 2020, tỉnh xuất hiện điểm dịch Covid-19 đầu tiên trên cả nước, khiến lượng chất thải y tế tăng đột biến. Để xử lý tại chỗ rác thải sinh hoạt có nguy cơ mang theo mầm bệnh, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh đã đầu tư dự án lò đốt rác thải sinh hoạt với công suất 500kg/h tại Trung đoàn 834, thuộc Bộ CHQS tỉnh, đảm bảo 100% rác thải y tế trên địa bàn được thu gom, xử lý kịp thời, đúng quy trình.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn và xây dựng kế hoạch xử lý chất thải tại địa phương.

Giao Sở TN&MT thường xuyên giám sát, cập nhật, báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường, nắm bắt tình hình ô nhiễm môi trường tại các địa phương để kịp thời kiểm tra, xử lý, không để xảy ra điểm ô nhiễm môi trường gây hậu quả nghiêm trọng...

Nhờ đó, năm 2020, các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường của tỉnh đều đạt mục tiêu nghị quyết HĐND đề ra; trong đó, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt khu vực đô thị đạt 97%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải khu vực nông thôn đạt 80%; tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý đạt 100%.

Nguồn:VPO

 

Các tin đã đưa ngày: