Dư nợ cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường đạt hơn 49 tỷ đồng

05/01/2021

Năm 2020, tổng dư nợ cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường đạt hơn 49,2 tỷ đồng. Trong năm, quỹ đã tiếp nhận 5 hồ sơ đề nghị vay vốn, với số tiền 13 tỷ đồng; thu hồi nợ theo phân kỳ trả nợ trên hợp đồng vay vốn của 16 khách hàng với số tiền hơn 9,4 tỷ đồng; tiếp nhận hồ sơ ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của 18 doanh nghiệp với số tiền gần 5,6 tỷ đồng.

Thời gian tới, Quỹ Bảo vệ môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện giải ngân cho vay các dự án đã được Hội đồng quản lý quỹ phê duyệt; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch cho vay đã được Hội đồng quản lý quỹ phê duyệt đạt doanh số cho vay, doanh số thu nợ theo phân kỳ.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục và đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Đề xuất xử lý đối với các tổ chức, doanh nghiệp cố tình không thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: