Hưởng ứng phong trào trồng mới 1 tỷ cây xanh

06/01/2021

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 45 về tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng. Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng, năm nay, ngành Lâm nghiệp tỉnh phấn đấu trồng 700 ha rừng tập trung; gần 650.000 cây phân tán và nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu giảm diện tích rừng bị chặt phá, bị cháy…

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn kỹ thuật trồng keo lai cho các chủ rừng

Nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, thời gian qua, ngành Lâm nghiệp tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác trồng cây, gây rừng. Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh trồng được 4.000 ha rừng tập trung, hơn 6.700 ha cây phân tán và bảo vệ gần 60.000 lượt ha rừng.

Riêng năm 2020, toàn tỉnh trồng được 650 ha rừng tập trung; 1.600 cây phân tán, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Có được kết quả trên là do ngành Lâm nghiệp đã khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tận dụng tối đa diện tích đất trống để trồng rừng; sử dụng giống cây có năng suất, chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng; phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra các công trình dự án có sử dụng đất lâm nghiệp, dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, thuê môi trường rừng… để đôn đốc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

Trên cơ sở phát triển rừng sản xuất, giai đoạn 2015-2020, chủ rừng ở các địa phương có điều kiện khai thác gần 250.000 m3 gỗ; gieo ươm, xuất vườn 23,5 triệu cây giống. Riêng năm 2020, sản lượng khai thác gỗ ở các địa phương đạt gần 43.000 m3; gieo ươm, xuất vườn cây giống lâm nghiệp 4,5 triệu cây, đạt 112,5% so với cùng kỳ.

Xác định trồng cây, gây rừng vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chiến lược lâu dài, góp phần tái tạo hệ sinh thái, chống ô nhiễm môi trường, nhất là ở khu vực đô thị, khu vực đông dân cư, năm nay, ngành Lâm nghiệp phấn đấu đưa giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt gần 120 tỷ đồng; khoán bảo vệ gần 10.000 ha rừng; khai thác hơn 43.000 m3 gỗ; gieo ươm, xuất vườn 5 triệu cây giống lâm nghiệp và đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng ổn định 25%.

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kể trên, ngành Lâm nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp cho các chủ rừng và nhân dân ở các địa phương; duy trì ổn định cơ cấu 3 loại rừng và thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng đến năm 2025; bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ và nâng cao chất lượng rừng sản xuất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy quản lý và nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng đối với các chủ rừng…

Đồng thời, tham mưu Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các chủ dự án thực hiện trồng rừng thay thế; triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp, chất lượng trồng rừng, chăm sóc rừng; tổ chức bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng phù hợp; vận động các chủ rừng chú trọng triển khai trồng rừng gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao gắn với cụm chế biến lâm sản và các làng nghề truyền thống; đầu tư, đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin GIS, viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, công nghệ tế bào cho lực lượng kiểm lâm…

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: