Khắc phục những bất cập trong bảo vệ môi trường ở nông thôn

12/03/2021

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đã trở thành vấn đề nan giải khi phần lớn điểm tập kết rác thải tập trung đã quá tải; hình thức xử lý chủ yếu là đốt, chôn lấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực tế này đòi hỏi chính quyền các cấp cần có những giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn để giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

 

Gặp khó khăn trong vấn đề xây dựng lò đốt rác, quy hoạch bãi tập kết rác tập trung nên từ nhiều năm nay, bãi tập kết rác tạm của xã Phú Xuân (huyện Bình Xuyên) luôn trong tình trạng quá tải.

Hình thức đốt và chôn lấp chỉ là biện pháp xử lý tạm thời, trong khi lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn ngày càng tăng, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân khu vực xung quanh, nhất là người dân thôn Lý Hải.

Ông Nguyễn Trọng Quý, người dân trong thôn bức xúc: "Bãi rác tạm này đã có từ lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi, nhất là vào những ngày trời nắng, mùi rác bốc lên nồng nặc, ở nhà cũng phải bịt khẩu trang".

Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, tổng lượng rác thải sinh hoạt toàn tỉnh khoảng 920 tấn/ngày; trong đó, khu vực nông thôn 570 tấn/ngày với tỷ lệ thu gom khoảng 75%.

Toàn tỉnh mới chỉ có một nhà máy xử lý rác sinh hoạt của Công ty Cổ phần môi trường Công nghệ Việt tại thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương) với công suất xử lý thực tế chỉ đạt khoảng 40 tấn/ngày, không đáp ứng được yêu cầu xử lý rác thải trên địa bàn.

Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án xử lý rác thải tại các huyện, thành phố gặp nhiều khó khăn khi một bộ phận nhân dân chưa đồng tình, ủng hộ về địa điểm đặt nhà máy; các bãi chôn lấp đều đã quá tải và rất khó khăn trong việc mở rộng diện tích.

Ngoài tình trạng bức xúc về xử lý rác thải, môi trường khu vực nông thôn cũng đang phải chịu nhiều sức ép, nhất là từ các hoạt động chăn nuôi, phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp…

Đặc biệt, tại một số làng nghề phát sinh chất thải nguy hại nhưng việc thu gom, xử lý còn rất hạn chế.

Nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, trong những năm qua, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nhiều phong trào BVMT ở các địa phương đã được các đoàn thể phối hợp thực hiện và nhân rộng, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý rác thải trên địa bàn; ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện duy trì đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025; các nghị quyết về hỗ trợ chi phí hỏa táng, xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn,...

Tổ chức triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh, trong năm 2020, toàn tỉnh đã xây mới, cải tạo được trên 800 km cống, rãnh với tổng kinh phí trên 1.200 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, đến nay, việc triển khai các dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại các huyện còn chậm; hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt toàn tỉnh còn manh mún, thiếu đồng bộ và gây khó khăn trong việc tổ chức phân loại rác thải tại nguồn.

Cùng với đó, ở phần lớn các địa phương cũng chưa được đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

Để cải thiện môi trường khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu về BVMT khu vực nông thôn, ưu tiên xử lý rác thải sinh hoạt, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt.

Từng bước di dời các cơ sở SXKD gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư ra các cụm công nghiệp, làng nghề; triển khai có hiệu quả Hợp phần thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt các lưu vực dọc sông Phan, sông Cà Lồ thuộc dự án Quản lý nguồn nước và Ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ cấu bố trí lại mô hình tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở cấp xã, khuyến khích phân loại chất thải tại nguồn; thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ lúc phát sinh đến các khâu tập kết, trung chuyển và xử lý theo quy định.

Tổ chức đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định; triển khai dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của tỉnh theo quy hoạch, ưu tiên sử dụng công nghệ đốt.

Ưu tiên, khuyến khích sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ các loại hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp, chất bảo quản nông sản, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Từng bước loại bỏ các cơ sở chăn nuôi tập trung trong khu dân cư; áp dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, BVMT vào sản xuất nông nghiệp.

Khắc phục cơ bản ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, cải thiện chất lượng môi trường sống, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân.

Xây dựng các mô hình tự quản về BVMT; kiểm soát chặt chẽ nguồn gây ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi trong các khu dân cư...

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: