Quản lý hóa chất trong sản xuất công nghiệp

28/04/2021

Nhằm đưa hoạt động sử dụng hóa chất trong sản xuất công nghiệp từng bước đi vào nề nếp, thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, tập huấn, Sở Công thương đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sử dụng hóa chất trên địa bàn. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều tuân thủ các quy định quản lý, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Tuy nhiên, một số cơ sở sử dụng hóa chất nhỏ lẻ vẫn còn chưa khai báo, chưa xây dựng được nội quy an toàn hóa chất, gây khó khăn trong công tác quản lý.

 

Công ty cổ phần Công nghệ Lavitec, KCN Khai Quang, mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, an toàn với môi trường, khi thường xuyên sử dụng các hóa chất sản xuất sản phẩm nước sát khuẩn. Ảnh: Đức Chung

Vĩnh Phúc hiện có trên 11.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có trên 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Theo thống kê của ngành công thương, toàn tỉnh có gần 60 doanh nghiệp hoạt động hóa chất công nghiệp, tập trung trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và chủ yếu là doanh nghiệp FDI.

Trong đó, hơn 40 cơ sở, doanh nghiệp đã thực hiện xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Các hóa chất được các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng chủ yếu các nhóm: Hóa chất cơ bản, chế phẩm hóa chất, khí công nghiệp, sơn công nghiệp, dung môi, chất làm sạch bề mặt kim loại, thiết bị điện, điện tử, hóa chất sản xuất giấy, hóa chất chế biến đồ uống, thực phẩm, sành sứ, thủy tinh...

Các điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị như nhà xưởng, kho, thiết bị công nghệ, công tác an toàn phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, trang thiết bị an toàn hóa chất, phương tiện vận chuyển... cơ bản đảm bảo đúng quy định.

Đa số các đơn vị sử dụng hóa chất quy mô nhỏ, lẻ, số lượng ít, sử dụng để pha chế, phối trộn trong quá trình sản xuất, tẩy rửa, vệ sinh trang thiết bị dụng cụ….

Hiện nay, các doanh nghiệp đã chủ động phòng ngừa và có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Vì vậy, năm 2020, trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố hóa chất.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, những năm qua, Sở Công thương đã triển khai, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hóa chất trong ngành công nghiệp như: Luật Hóa chất; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Công thương quy định về TCVN, QCVN.

Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho cán bộ quản lý, người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất; khai báo chất nguy hiểm; xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; hướng dẫn doanh nghiệp lập phiếu an toàn hóa chất, lưu trữ hóa chất đúng khoảng cách an toàn theo quy định; bổ sung các biển báo, biển chỉ dẫn trong khu vực cất giữ hóa chất.

Định kỳ hàng năm, Sở Công thương đều xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra an toàn hóa chất các doanh nghiệp.

Từ năm 2008 đến nay, Sở Công thương đã phối hợp, thực hiện 4 đợt kiểm tra tại 55 đơn vị có hoạt động hóa chất.

Đến nay, Sở Công thương đã cấp 5 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất, 7 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Tuy nhiên, hoạt động liên quan đến hóa chất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng con người, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng môi trường sống.

Trên thực tế, hiện nay còn nhiều cơ sở SXKD có sử dụng hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ, độc hại; số ít tự thuê vận chuyển và không thông báo cho các cơ quan chức năng, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Một số đơn vị chưa thực hiện xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, chưa tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cũng như xây dựng được nội quy an toàn hóa chất cho cơ sở; sắp xếp hóa chất trong kho chưa đảm bảo an toàn theo đúng các quy định hiện hành.

Cùng với đó, thông tin trong các danh mục hóa chất nguy hiểm được ban hành kèm theo các văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ, chưa bảo đảm tính thống nhất cao, còn nhiều hóa chất trùng lặp trong danh mục, số lượng các hóa chất nguy hiểm trong từng danh mục chưa đầy đủ so với thực tế sử dụng; chưa ban hành các quy định an toàn trong hoạt động sang chiết…, gây khó khăn trong việc tra cứu, rà soát, quản lý an toàn.

Để khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực SXKD, sử dụng hóa chất, đồng thời nâng cao hoạt động quản lý hóa chất trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Sở Công thương sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hóa chất.

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong SXKD, sử dụng, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy hóa chất nguy hiểm.

Đẩy mạnh công tác quản lý các hoạt động liên quan đến hóa chất; tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho tất cả các đối tượng quản lý tại các doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức tập huấn cho các học viên là người lao động trực tiếp với hóa chất.

Thống kê các cơ sở không đảm bảo điều kiện, đặc biệt là các cơ sở có SXKD hóa chất thuộc danh mục hạn chế SXKD có điều kiện, đề xuất phương án xử lý theo quy định; nâng cao năng lực phòng ngừa sự cố hóa chất từ phía các doanh nghiệp.

Hướng dẫn cụ thể về công tác tra cứu, kiểm tra hóa chất độc và đưa ra khuyến cáo các ngành nghề SXKD có nguy cơ sử dụng hóa chất độc …

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: